Lars, Torsten, Josef, Rune, Bertil, Georg och Mauritz, flankerade av Frivilligcentralens Håkan och Yvonne, står beredda att hugga i där de behövs. Foto:

Här har du en hjälpande hand och en stöttande axel

Eskilstuna

Behöver du hjälp? En lampa som ska lagas? Vedkorgar som ska bäras in? Vill ni ha en klassmorfar? Eller behöver du en medmänniska att stötta dig mot? Åtta pigga gentlemän står redo att ge dig en hjälpande hand och ett lyssnande öra, och de ställer upp helt ideellt.

– Det är kul att träffa människor. Efter ett aktivt arbetsliv känns det roligt att å fortsätta och göra en insats, och jag är inte rädd för att hjälpa till med någonting. Jag tror verkligen på den här idén, och upplever att det finns ett enormt behov av hjälp ute i samhället, både rent socialt och praktiskt.

Josef Tamasi, som fyller 65 år just den dagen den nybildade Fixartjänsten möter Eskilstuna-Kuriren, har gjort det mesta mellan att jobba på Eskilstuna Energi & Miljö och att sälja ungerska langos. Nu ser han fram emot att få ställa upp för en medmänniska ett par dagar i veckan. Likadant känner resten av gänget.

Georg Meier har jobbat i byggbranschen i 50 år

– Äldre personer som bor ensamma ska ju helst inte klättra på stegar och ha sig, och jag hörde att kommunens servicepersonal inte får utföra sådana uppgifter. Men sånt kan jag göra, jag är öppen för alla typer av hantverksjobb som äldre behöver hjälp med.

– Min rygg har tagit stryk genom åren, förklarar Torsten Öhrman, så hantverkare kan jag inte hoppa in som. Men jag är en mångårig föreningsmänniska, ser fram emot den sociala biten, och tror jag har massor att ge. Kanske kan jag stötta en familj som har det svårt eller en ung person med knarkproblem.

Mellan de åtta finns en gedigen och bred kompetens. I gänget finns bland annat ingenjörer, en snickare, maskinreparatör, glasmästare och en bonde, och alla åtta ser de fram emot sitt nya uppdrag.

Gammal som ung, och såväl privatpersoner som exempelvis skolor, är välkomna att höra av sig. Inte minst är det människors sociala behov Fixargruppen vill möta. Ensamma människor, elever som inte klarar miljön i klassrummen eller som kanske blir mobbade, nyanlända i behov av integrationshjälp. Gamla människor som bor på äldreboenden och vill komma ut en stund, behöver skjuts till Apoteket eller vill ha läshjälp.

– För de äldre som fortfarande bor hemma kan vi fungera som en förlängning av hemtjänsten, säger Lars Isacsson.

– Jag har inte sett mina äldre grannar utomhus på evigheter. Hemtjänsten kommer med matlåda varje dag, men fem minuter senare är de borta igen. Att sätta sig ner och prata, eller samtala under en promenad, tror jag är minst lika efterlängtat som praktisk hjälp. Ingen hinner ju erbjuda de gamla, de handikappade och de utslagna sin tid i dag. Men det gör vi.

– Ja, och den sociala biten skapar glädje även för oss själva, konstaterar Per Olov Lindgren, som bor i Näshulta.

– Det är viktigt att få komma ut och träffa andra. Känna att man gör nytta och kan glädja en medmänniska. Att ge gör att man mår bra.

Och så nämner han en bekant som sitter isolerad i en lägenhet och skulle behöva lite sällskap och kanske en stark arm. Genast har en annan gentleman i gänget nappat.

Utlägg för direkta kostnader när något till exempel behöver lagas av Fixargruppen ersätts efter överenskommelse. Kanske kan det ibland också bli aktuellt med några kronor i bensinpengar, men i det allra närmaste är deras tjänster gratis. Bidrag finns från Eskilstuna församling, Rekarnestiftelsen och kommunens vuxenförvaltning.

Bakom Fixargruppen står Frivilligcentralen i Eskilstuna, en mötesplats för frivilliga och hjälpsökande. Ordföranden Håkan Omberg tycker att kommunen hittills varit alldeles för trög när det gäller de frivilligorganisationer som finns att samarbeta med. Han efterlyser konstruktiva mötesplatser för ett bättre utnyttjande av all frivillig kraft i samhället.

– Allt måste inte alltid gå genom det offentliga, det har inte landet råd med längre. Det finns inte pengar till vård av alla äldre om några år, och i skolan har många resurser tagits bort. Om inte frivilliga ställer upp raseras hela systemet.

Håkan Omberg hoppas att allmänheten nu inte drar sig för att ta kontakt med Fixargruppen.

– Våra professionella killar står beredda och klara att göra nytta. Och de ställer upp helt gratis. Vad väntar ni på?

Frivilligarbete

I Sverige finns 200 000 ideella föreningar, som tillsammans skapar 640 miljoner arbetstimmar varje år, enligt Forum för frivilligt socialt arbete. Föreningarna står för 70 procent av allt arbete inom vård och omsorg.

Frivilligcentralen i Eskilstuna samordnar och utvecklar kommunens frivilliga sociala insatser. En rad organisationer och föreningar ingår med kommun och näringsliv, och sammanlagt ett 70-tal frivilliga återfinns inom framför allt kommunens vuxenförvaltning.

Den som vill ha hjälp av Fixargruppen tar kontakt med Yvonne Litzén på Frivilligcentralen, 076-1678468, frivilligcentralen@fcetuna.se