– Att ha andra i liknande situation att prata med och träffa, och att få förståelse för det man går igenom, det betyder jättemycket alldeles oavsett vilka funktionsnedsättningar barnen och ungdomarna har.

Det säger Ida Carlén, vice ordförande för RBU Sörmland. Engagemanget i föreningen kommer till stor glädje såväl för familjens äldste son, snart åttaårige Rasmus som har en cp-skada, som för syskonen och föräldrarna.

– Det är roligt för hela familjen att umgås och ha kontakt med övriga RBU-familjer. Här känner vi oss inte i vägen, som man kan göra annars. Och det är så himla viktigt att barnen och ungdomarna får hitta varandra, och inte behöver känna sig annorlunda.

RBU Sörmland har i dag runt 350 medlemmar, varav cirka 150 tillhör lokalavdelningen Eskilstuna. Tidigare i veckan hölls gemensamt årsmöte i kanslilokalerna på Eleonoragatan.

– Vi försöker få i gång fler lokalföreningar i Sörmland. Det blir ju lätt så i dag att det mesta av det vi gör sker i Eskilstuna, det vore kul med lite mer spridning på aktiviteterna. Men nu har vi fått med medlemmar i styrelsen som bor i både Sköldinge och Katrineholmstrakten, så förhoppningsvis kan vi snart hälsa nya lokala avdelningar välkomna, berättar Ida Carlén.

En av de stora diskussionsämnena inom RBU är LSS-frågan. Många medlemmar har drabbats av försämringar i assistanssituationen, och nyligen deltog delar av Sörmlandsstyrelsen i en stor LSS-konferens i Solna med socialminister Lena Hallengren.

– Försäkringskassan gör sina egna tolkningar av reglerna och många familjer har blivit hårt drabbade när barnens rätt till assistans minskats eller helt dragits in. Det går så långt att människor knäcks och tvingas belåna huset för att få hjälp, det är inte klokt.

RBU Södermanland delar varje år ut ett stipendium ur Göte och Selma Chorells minnesfond, ur vilken medlemmar också kan söka medel. I fjol gick stipendiepengarna till Mats Johansson, rullstolsinnebandytränare i Sörmlands Parasportförbund, och under årets årsmöte delade föreningen ut 5 000 kr till Eskilstunas sjukhusclowner i Clownklubben enligt motiveringen:

"Clownklubbens arbete som sjukhusclowner är en viktig del i barnsjukvården. Den är viktig för både barn, föräldrar och personal. Året runt smittar clownerna stora som små med skratt, sång och klurigheter. Oavsett om det är i stundens allvar eller om det är ren underhållning så skapar de magi med en otrolig fingertoppskänsla, som är få förunnad att besitta."