– Att ha andra i liknande situation att prata med och träffa, och att få förståelse för det man går igenom, det betyder jättemycket alldeles oavsett vilka funktionsnedsättningar barnen och ungdomarna har.