‒Vi ser det här som ett led i bankens hållbarhetsengagemang, säger Swedbanks fastighetschef Harald Britting.

Bankkoncernen har i dag cirka 300 kontor över hela landet. Samtliga ligger i hyrda lokaler och därför kan man inte bygga solpaneler på fastigheterna där kontoren ligger.

Istället valdes lösningen med en solcellspark på Selaön utanför Strängnäs, som beräknas producera 250 000 kilowattimmar el om året.

Artikelbild

Solpanelerna står redan på plats. Under veckan kommer en transformatorstation att placeras på fältet så att solenergin kan föras över till kraftnätet, berättar Johan Skördare och Harald Britting.

Tanken är att banken ska pumpa in lika mycket ström i kraftnätet som de gröna kontoren förbrukar.

Den nuvarande anläggningen försörjer dock bara elva bankkontor. Det är ungefär 3,5 procent av Swedbanks hela årsförbrukning.

Solcellsanläggningen ansluts till det vanliga kraftnätet.

‒Banken köper ju sin el på en marknad och anläggningen ska anslutas till det vanliga elnätet, säger energikonsulten Johan Skördare på företaget Energiengagemang, som hjälpt banken bygga anläggningen.

Investeringskostnaden är tre miljoner kronor och beräknas betala sig själv på tio år. Anläggningen klimatkompenserar sig på något år.

— Man brukar säga att en solcellsanläggning klimatkompenserar sig själv på 18 månader, säger Johan Skördare.

För Swedbank är solcellsparken på Selaön ett pilotprojekt som kan resultera i fler egna kraftanläggningar, säger Harald Britting:

‒Vi är helt klart öppna för att bygga fler solcellsparker även om det inte finns något beslut om den saken i dag.