När Extra besöker e-sportklassen på Grillska i Eskilstuna en måndagsförmiddag tittar eleverna på en dokumentär som handlar om bristen på kommunikation och vad det kan innebära inom e-sport. Efter dokumentärens slut går läraren Emil Bjerrum kort igenom vad som visades och använde ord och begrepp som för icke inbitna spelare lika gärna kunde varit grekiska.

– Eleverna väljer e-sport som en valbar kurs. De flesta spelar på fritiden och har det som intresse redan medan några är helt nya och lär sig från början, säger Emil Bjerrum som undervisar i e-sport i Eskilstuna men även i Örebro, där han även är engelskalärare.

Studenterna har själva fått välja vilket spel de vill inrikta sig på och ämnet går under Idrott och Hälsa 1, specialinriktning. Vissa vill spela för att det är kul medan andra siktar mot toppen och vill kunna leva på e-sporten.

Artikelbild

Rasmus Reinerdal, 16 år.Varför valde du att läsa e-sport?För att få meritpoäng och för att hitta fler vänner att kunna spela med.Hur tycker du att lektionerna är?Det är kul och som jag väntade mig. Det är också bra med en massa variationer på fysiska aktiviteter, det är inte bara fotboll.Hur mycket spelar du per dag?Kanske två timmar.

– Det gäller att prata realistiskt med eleverna och berätta att det kräver mycket hårt arbete, det är som vilken sport som helst.

Det brukar diskuteras huruvida e-sport är en idrott eller inte. Emil anser att det inte är en idrott då det inte är fysiskt jobbigt men att det definitivt är en sport, i lika stor utsträckning som till exempel schack då det är väldigt mentalt utmattande.

I början av kursen fick eleverna berätta om sitt mål och därefter planera hur de skulle kunna nå dit. En del av kursen går ut på att eleverna ska göra en planering för hela veckan där skolan, läxor, socialt umgänge, fysisk aktivitet och spelande och mycket mer ska finnas med. De följer sedan den planeringen och utvärderar när veckan är slut. Detta för att få struktur i livet och för att tiden framför datorn inte ska ta över allt annat.

– Jag brukar rekommendera att inte sitta uppe längre än till 23. Beroende på vad eleverna har för mål behöver de träna olika mycket, men det gäller att hitta en bra balans och struktur. Det syns tydligt när någon suttit uppe till tre på natten och sedan kommer till skolan morgonen därpå, den är inte lika alert och har inte samma ork, säger Emil.

Artikelbild

På Grillska Eskilstuna kan eleverna som läser teknik- eller el/energiprogrammet välja e-sport som tillvalskurs.

I dagsläget är det endast elever som läser teknik- eller el/energiprogrammet som kan välja e-sport som tillvalskurs i Eskilstuna. Av totalt tre timmars lektionstid spelar eleverna aktivt i cirka 40 minuter. Resterande tid ägnas åt planering, genomgångar eller andra fysiska eller mentala aktiviteter.

– Alla har inte den struktur som de skulle behöva för att utvecklas och för att kunna leva ett normalt liv. Det är det vi försöker hjälpa till med. Det enda krav eleverna har när de börjar kursen är att de vill bli tagna på allvar. Många har spelandet som sitt allra största intresse och satsar högt, de vill få hjälp att utvecklas, säger Emil Bjerrum.