På torsdagen var det rush värre vid Sliparbohl i Högsjö. En lockande träffpunkt för lantbrukare och andra intresserade från när och fjärran. Unga årgångar, spänstiga odalmän med jord, djur och maskiner i siktet, och äldre, som kanske dröjde lite på steget. Utrop, bud, kommentarer, skämtladdade inslag och minnesglimtar från fordom. Ett ståhej och en aktivitet på alla fronter.