De ser bra ut för Nyköpings handelsprogram i Skolverkets statistikverktyg när det gäller genomströmning. Alltså andelen elever som börjar på ett program och sedan slutför det med examen. Yrkeslärarna Silja Lorant Laine och Ulrika Waller vill dock inte dra på växlarna eftersom det är svårt att dra slutsatser. Underlaget är litet och det går inte att se trender över tid.

Hur som helst har de fått igenom 86 procent.

– Vi bygger relationer, motiverar och visar på vad som väntar, säger Silja Lorant Laine.

Hon tror att lärarnas närvaro spelar stor roll.

– Vi har hemklassrum och gör fint, pyntar. Eleverna får vara med och skapa sitt klassrum, säger Silja Lorant Laine.

Det kan handla om att eleverna har sittdynor och filtar men också om större saker som att elevhälsan finns lättillgänglig.

Årskurs tre eleven Anton Ekengren, som tar studenten om några månader, lyfter lärarnas förmåga att få honom att känna sig bekväm med att ta plats i en grupp, ibland rejält stora grupper.

– När jag började i ettan vågade jag inte prata inför klassen. Nu har jag informerat 120 elever på Kunskapsskolan om vår utbildning, säger han.

Ida Kronbäck, som går i årskurs två, lyfter samma sak.

– Man lär sig att vara framåt och öppen, säger hon.

Men vill också betona att lärarna är bra på att prata om annat än skolan och ställer upp när det är kämpigt med studierna. Anton håller med och fyller i:

– Vi fick låna en lärares privata bil vid ett tillfälle. De ställer upp.