– Att ha psykisk ohälsa är inget kriminellt men det kan upplevas som hotfullt och stigmatiserande när polisen kommer. Det är inget bra omhändertagande, säger hon.

Hon vill i stället se att landstinget Sörmland inför ett arbetssätt med psykiatriakutbil som komplement till de vanliga blåljusfordonen.

Modellen används bland annat i Stockholms läns landsting, där Helena Koch jobbar. Akutbilarna larmas ut av ambulansdirigeringen i samarbete med polis vid larm om självmordsförsök och vid larm om akut ohälsa hos ungdomar.

De stora vinsterna, säger Helena Koch är att personerna omhändertas av rätt kompetens och hamnar direkt till rätt instans, utan att alltid behöva passera psykiatriakuten.

– Med tanke på att vi i Sverige har en nollvision för självmord vore det här ett bra komplement av stort värde, säger Helena Koch.

[fakta nr="1"]

Men hennes motion om ärendet föll mot platt mark, landstingstyrelsen svarade nyligen vid sitt sammanträde att saken inte är aktuell. Som bakgrund anger styrelsen att det inte vore kostnadseffektivt, men att landstinget eventuellt ska utveckla och förbättra redan existerande mobila verksamheter.

– Att man använder ord som kostnadseffektivitet, det blir ett hån mot dem som berörs av psykisk ohälsa och deras anhöriga, säger Helena Koch.

Frågan kommer att debatteras i landstingsfullmäktige 6 mars och då hoppas Helena Koch på bättre respons.

– Jag kan bara hoppas att man gör om och gör rätt. I och med att psykisk ohälsa ökar måste vi ta till alla medel som finns för att hjälpa till. Det blir kostnadseffektivt att rädda liv, om vi nu ska använda det fruktansvärda ordet.