Ida Östenberg är docent vid institutionen för historiska studier på Göteborgs universitet och forskare vid Kungl. Vitterhetsakademin. Hon forskar kring Roms stadskultur, ritualer, krig, dödsföreställningar och minneskultur bland annat. Hon har också skrivit flera böcker, både akademiska och populärvetenskapliga och är också flitig skribent i både dagspress och sociala medier.

Hon får priset för sitt arbete att vilja sätta samtiden i historiska perspektiv och visa på behovet av akademisk forskning i samhällsdebatten.

– Det har blivit ännu viktigare idag, i tider av populism och ”fake news”, att stå upp för värdet av forskning, bildning och humanistiska kunskaper. Att kunna belysa samtiden utifrån de långa historiska perspektiven ser jag som en motståndshandling mot samhällets snabba åsiktsbyten, mediala klickbeten och politikens och dagsdebattens förenklade budskap, säger Ida Östenberg i ett pressmeddelande.

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Summan är på 50 000 kronor och delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

– Historiska kunskaper ger perspektiv och förståelse på dagsaktuella frågor. I tider med alternativa fakta och diskussioner om källkritik har det blivit allt viktigare att kunna påvisa kunskap, saklighet och vederhäftighet inom alla typer av information och kunskapsförmedling. Juryns val av pristagare är ett tydligt bevis på detta, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum.

Priset delas ut den 1 december på Sörmlands museum i Nyköping. Dagen före besöker Ida Östenberg Nyköpings gymnasium för ett samtal med eleverna.