I april i år beslutade IVO att kritisera Kenneth Sandströms medicinska handläggning av ett patientärende. En patient hade då lämnat in klagomål om vad denne uppfattade som felaktig behandling och felaktig diagnos (borrelia). IVO konstaterade bland annat att Sandström inte följt Smittskyddsinstitutets gällande riktlinjer för borrelia.

Efter det öppnades ett nytt ärende på myndigheten.

– Det specifika patientärendet gjorde att vi beslutade oss för att granska Kenneth Sandströms verksamhet på ett vidare plan, förklarar Anders Mårtensson på IVO region Mitt i Örebro.

– Det är borreliabehandlingen han använder vi vill se närmare på. Vi har tagit in journaler, men det här är komplicerade saker så vi måste också anlita experter innan vi kan komma fram till något. Jag gissar att vi i bästa fall kan vara klara mot slutet av året.