Det är fästingarten Hyalomma som påträffats i Sverige av forskare. Forskarna vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, upptäckte den efter att man i ett forskningsprojekt bett allmänheten att skicka in både döda och levande fästingar. Forskningsprojektet utgår från infektionssjukdomar och klimat.

Tre jättefästingar upptäcktes av forskarna, en i Skåne, en i Värmland och en i Nyköping. Jättefästingen förekommer normalt i delar av Afrika och på den Arabiska halvön. Jättefästingen kan bära på blödarfeber, som kan orsaka livshotande blödningar.

Tidigare i år upptäckte svenska forskare att flera fästingar hos flyttfåglar som mellanlandat i södra Europa bar på blödarfeberviruset, uppger SVA.

Jättefästingen uppträder inte som andra fästingar. Den sitter inte och väntar på sitt värddjur att suga blod ifrån, utan attackerar sitt mål, som kan vara människor eller hästar. Fästingen är också snabb.

Det var en hästägare i Nyköping, som upptäckte en annorlunda fästing under svansroten på sin tvååriga islandshäst. Efter kontroll visade det sig vara den stora och aggressiva jättefästingen. Hästen har hittills inte visat några tecken på sjukdom.

Risken att smittas av blödarsjuka är låg, uppger forskare vid SVA. De fästingar som undersökts vid veterinärmedicinska anstalten bar inte på blödarsjuka, enligt Helena Hervius Askling.

De jättefästingar som påträffats i Sverige har förmodligen landat via flyttfåglar och har efter den långa, varma sommaren utvecklats till fullvuxen.

Jättefästingen kan i blodfyllt tillstånd mäta två till tre centimeter.

Enligt forskare på SVA är det osannolikt att fästingen kommer att klara vintern i Sverige.