– Det som är viktigt att framhålla är att restaurangen har öppet, säger den biträdande juristen Hanna Malmbom som jobbar med konkursförvaltningen.

– Vårt mål är att kunna sälja hela verksamheten till en köpare.

Jernberghska Krog AB gick i konkurs i slutet av augusti. Det var företagets ägare som själva begärde bolaget i konkurs eftersom det befann sig på obestånd. Bygget av högskolan ska ha försvårat turistbussarnas framkomlighet vilket lett till färre kunder för restaurangen.

Advokaten Carlos Costa är konkursförvaltare. Han säger att restaurangen kommer att hålla lunchöppet åtminstone september månad ut medan man letar efter en ny ägare som kan ta över verksamheten. Om det misslyckas kommer verksamheten att avvecklas och inventarierna att säljas.

Restaurangen har fyra anställda. Verksamheten består av restaurang, krog och festvåning. Den drivs i en smedja från 1600-talet, med tre små kammare.

Den biträdande juristen Hanna Malmbom arbetar också med konkursförvaltningen.

– Konkursförvaltningens syfte är ju att realisera så mycket av tillgångarna som möjligt för att ge utdelning till borgenärer, säger hon.

– Om vi kan få en peng för verksamheten för att sedan ge utdelning till borgenärerna så är det en lyckad konkurs.

Hon konstaterar att läget för restaurangen är lite prekärt just nu med anledning av högskolebygget, men att när det är klart så kommer närheten till högskolan i stället att vara en fördel. Hon tror att det kan finnas entreprenörer som ser möjligheter med restaurangens läge och det inarbetade namnet.

– Det är ju en anrik byggnad på en väldigt speciell plats i Eskilstuna, säger hon.

– Det finns säkert många som kan ha goda visioner.