Frågan om att säkra elförsörjningen står högst upp på Jimmy Janssons dagordning.

– Vi är många som oroliga över den okunskap och oförståelse som finns bland dem som har ansvar för att säkerställa det här. Från kommunalt och regionalt håll har vi gjort allt som står i vår makt. Det måste till en statlig styrning nu där regeringen går in och pekar med hela handen och säger åt Svenska kraftnät att investera och börja bygga.

Om inte utbyggnaden av kraftnätet sätts i gång kommer Sveriges – och Eskilstunas – förmåga att attrahera nya företag att ta stryk.

– Elbehoven kommer att öka i framtiden och vill Sverige ha ett näringsklimat värt namnet är det här det första man ska prioritera. Du kan inte bygga ett hus fullt med servrar i om du inte kan koppla på strömmen. Då skiter det sig. Men det måste gå, annars hamnar jobben i ett annat land i framtiden, säger Jimmy Jansson.

David Hofmann, vd på Eskilstuna logistik och etablering, är väl medveten om vilka förutsättningar som krävs för att logistikparken ska kunna fortsätta utvecklas och expandera.

– Om vi inte lyckas bygga ut med mer kapacitet inom några år så kommer vi att få väldigt svårt att supporta nya etableringar men även befintliga företag som vill bygga ut. Så det blir ett hinder som riskerar att äventyra Eskilstuna utveckling sett över en viss tid. Det är en oerhört viktigt fråga som måste lösas.