Nu på lördag den 29 november uppmärksammas i många västländer sedan några år kampanjdagen En köpfri dag (Buy Nothing Day). Avsikten med aktionen är att väcka och öka engagemanget för att få bort överkonsumtionen. Rörelsen har sitt ursprung i USA och Kanada, där den första köpfria dagen genomfördes i Vancouver 1992.

Enligt kampanjen visar en undersökning från Demoskop 2012 att 50 procent av svenskarna kan tänka sig att minska sin konsumtion för klimatets skull och 20 procent säger sig redan ha gjort det. 

Tre skäl anges som särskilt viktiga för att belysa baksidorna med konsumtionssamhället:

Överkonsumtion är det grundläggande  miljöproblemet.

Forskning visar att människor med materialistiska värderingar är mindre lyckliga än andra. Ting tar tid.

Allt för många skuldsätter sig för att ens tillfälligt ha råd med köphetsen.

Ironiskt nog har ett antal butikskedjor i Sverige börjat uppmärksamma det som i USA kallas Black friday, vilket snarast måste uppfattas som raka motsatsen till Buy nothing day. Black friday anger startskottet för julhandeln och är USA:s största shopping- och readag.