Den slutsatsen drar Förvaltningsrätten i Linköping efter att ha granskat kommunstyrelsens beslut 2017 att lösa ut restaurangens dåvarande hyresgäst Muhammer Türk. Dennes pizzeriaverksamhet stod i vägen för kommunens önskan om nystart för restaurangen.

Därför köptes Türk ut – för 4,1 miljon kronor. Det stred inte mot kommunallagen.

Det anser domstolen som nu avslår överklagandet som en medborgare gjorde när uppgörelsen blev känd genom kkuriren.

Den möjliggjorde för stjärnkocken Tommy Myllymäki att gå in som ny hyresgäst och rusta etablissemanget från pizzeria till omtalad restaurang.

Mot denna kommunala ambition hade den klagande medborgaren ingen invändning.

– Men jag tycker att kommunen vårdslöst kastat ut massor av pengar som kunde använts bättre. Så odemokratiskt hanterat, tycker hon.

Även inom den politiska oppositionen ifrågasattes om kommunstyrelsens beslut gynnade enskild näringsidkare, vilket vore ett brott mot kommunallagen.

Kostnaden för att lösa pizzabagaren ur då gällande hyreskontrakt baserades på den köpesumma som en annan part tidigare skulle ha betalat för att överta Türks verksamhet. Marknadsvärdet var fastställt av en värderingsman.

Affären gick i stöpet men tillmättes stort värde när kommunen och pizzabagaren sedan förhandlade om utköpet. Den klagande anser att kommunstyrelsen därmed agerade oförsiktigt och borde ha gjort en egen värdering. Till domstolen ingav hon en lista på relativt jämförbara försäljningsobjekt i restaurangbranschen.

– Jag har bara hittat ett objekt i hela Sverige som var till salu för över fyra miljoner kronor. Det var i centrala Stockholm.

Även för Förvaltningsrätten framstår 4,1 miljon som en hög ersättning. Men rätten bedömer att inget kan visa att värderingen skulle ha varit missvisande eller att utköpet gynnade näringsidkaren på otillåtet sätt.

Den klagande kommenterar till tidningen att hon nu överklagat domen och hoppas att den ska prövas av Kammarrätten.

– Jag tror inte på framgång men kan ju ge pamparna lite huvudvärk i alla fall.