Att ställa in lektioner är den absolut sista utvägen – något man försöker undvika in i det längsta, understryker Susanna Ölander Borg, rektor på Järvenskolan södra.

– Vi försöker att sätta vikarier på alla lektioner vi kan, säger hon.

Men när ovanligt många lärare är sjukskrivna och även vikarierna är sjuka, blir det tufft.

Under februari har både influensa och magsjuka grasserat bland skolans personal, något som till sist tvingat fram inställda lektioner även på högstadiet. Att Duveholmsgymnasiets elever drabbats av inställda lektioner kunde tidningen berätta tidigare i veckan. Under en vecka var åtta av 22 lektioner inställda för en klass på samhällsprogrammat där.

När tidningen talar med Susanna Ölander Borg på torsdagen är två lektioner inställda på skolan den dagen. Och så har det kunnat se ut under de senaste veckorna, konstaterar hon.

Orsaken, vid sidan av sjukskrivningar, är svårigheten att få tag på lärarvikarier.

– Det finns inte en själ att uppbåda vissa dagar.

Susanna Ölander Borg uppmanar dem som kan tänka sig att vikariera som lärare att höra av sig till kommunen. Det behövs trygga vuxna i skolan, och det är betydligt bättre att ha en bra person på plats, även om denna inte är utbildad lärare, än att tvingas ställa in lektioner, understryker rektorn.

Från politiskt håll följer man utvecklingen för att se till att elever får den undervisningstid de har rätt till. Det säger Johan Söderberg (S), barn och utbildningsnämndens ordförande. Hans bild är att det är betydligt mer sällan som lektioner ställs in i grundskolan, än i gymnasiet. På gymnasieskolorna ska det finnas rutiner för att se till så att alla elever får den lagstadgade, garanterade undervisningstiden.

Politikerna i nämnden kommer också att följa upp situationen, enligt ordföranden.

– Under 2019 kommer vi att kolla hur stor andel inställda lektioner vi haft, säger han.