Patienten, som genomgår rättspsykiatrisk vård på Karsuddens sjukhus i Katrineholm, har lämnat in en stämningsansökan mot den svenska staten.

Patienten vill ha 28 miljarder kronor plus ränta i skadestånd av staten. Orsaken är att han anser sig felaktigt dömd till rättspsykiatrisk vård. Patienten skriver att han på grund av detta terroriserats och torterats dagligen i 23 år.

Bakom domen mot honom ligger enligt patienten en konspiration av svenska staten. Han anklagar även socialdemokraterna för att ha kidnappat och dödat hans barn.

Stockholms tingsrätt har behandlat patientens yrkanden. Men någon stämning mot staten kommer inte att utfärdas.

Rätten konstaterar visserligen att alla har rätt till en rättvis rättegång gälland tvister om ens civila rättigheter, och att det i och för sig kan vara möjligt att få skadestånd för den som suttit felaktigt frihetsberövad.

Men samtidigt har domstolen rätt att meddela dom utan att en stämning har utfärdats. Detta är möjligt om det är uppenbart att käromålet är ogrundat. Det anser domstolen att det är i detta fall. Det patienten hävdar framstår som alltför osannolikt, verklighetsfrånvänt och osammanhängande, skriver rätten.