Under måndagen fick kommunens anställda ta del av Hansens budskap i Tallåsaulan. I sin bok Hjärnstark som kom 2016 lyfte han konkret fram hur fysisk aktivitet stärker hjärnan. Lika tydligt lotsade han åhörarna i ämnet med referenser till modern hjärnforskning.

– Fysisk aktivitet skapar en stresskudde mot stress, förbättrar minnet och gör oss mer kreativa och intelligenta. Det absolut viktigaste man kan göra för sin hjärna är fysisk aktivitet. Den här kunskapen måste bli allmän egendom, sade han.