I september fastställde och skärpte Svea hovrätt tingsrättens dom mot Adnan Mzori, för medhjälp till mordet vid Östra skolan. Mzori dömdes till 14 års och nio månaders fängelse, en dom som nu överklagats till högsta och sista instans, Högsta domstolen, HD.

I överklagan skriver Adnan Mzoris advokat Hanna Lindblom, att "åklagaren inte presenterat någon utredning i målet som talar för, eller på vilket sätt, okända personer verkställt mordet eller befunnit sig i närområdet när mordet verkställdes vid Östra skolan".

Hon syftar delvis på det faktum, att ingen döms för själva mordet, och att det saknas bevisning för att Mzori ägde mordvapnet vid tiden för mordet. Mzori har sagt att han sålde vapnet till 22-åringen långt före mordet, som dock har nekat till köpet. 22-åringen, som dömdes till ett kortare fängelsestraff för bland annat skyddande av brottsling, har haft all anledning att beljuga Mzori, skriver advokaten.

Advokaten tycker inte heller att det kan styrkas, att Mzori lockat mordoffret till mordplatsen, som görs gällande i domarna.

Kammaråklagare Fredrik Beijar har läst överklagan, men tycker inte att det finns mycket konkret i den.

– Mzori går med på att han haft vapnet, det är inga konstigheter. I polisförhör sa Mzori att han lockade ut mordoffret. Han nämnde inte Östra skolan, men han medgav ändå att han sett till att mordoffret kom ut, säger han.

Om Högsta domstolen inte beviljar prövningstillstånd, alltså inte vill ta upp fallet, vinner hovrättens dom laga kraft samma dag. Om HD i någon form vill ta upp det, eller ta upp någon punkt i fallet, ska riksåklagaren gå igenom utredningen och tidigare domar. Men Fredrik Beijar tror inte att HD beviljar prövningstillstånd.

– Dels eftersom advokaten säger att hovrätten bedömt saker fel. Det är bevisfrågor och det tar HD upp väldigt sällan. Dels, om man tycker att det finns felaktigheter i hur målet bedrivits, är det inget lämpligt mål att ta upp. HD vill ta upp "rena mål". Fokuserar de på en fråga här leder det till 50 följdfrågor, då är risken att HD:s prejudikat drunknar.