På tisdagen träffades kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och Katrineholms lokalpolisområdeschef Liselotte Jergard, för att gemensamt underteckna årets medborgarlöften. Det är fjärde året som löftena formuleras och undertecknas. Det större målet med samverkan mellan kommun och polis är att öka tryggheten och minska utsattheten för brott och i löftena uttrycks hur det målet ska nås, rent praktiskt.

Bland annat ska områdespolisen fortsätta ha täta kontakter med skola, fritids och socialtjänst, för att tidigt upptäcka tecken på att unga är på väg åt fel håll.

– Det är viktigt att trycka på att det här arbetet är långsiktigt, säger Liselotte Jergard.

På samma tema ska kommunen fortsätta med de sociala insatsgrupperna och mötesplatser som "lyckliga gatorna".

– Vi tror att gatufesterna är viktiga, men viktigast är det som sker dagligen inom "lyckliga gatorna": att vi aktiverar unga som aldrig haft aktiviteter förut, säger Göran Dahlström.

Andra sätt att öka tryggheten finns också. I medborgarlöftena nämndes patrullering med "15-minutersmetoden".

– Patrullen åker till en plats och fotpatrullerar i 15 minuter och åker sedan till en ny plats. Det uppfattas som betydligt längre tid än 15 minuter av allmänheten och ger större effekt än att gå två timmar på samma ställe, säger Liselotte Jergard.

Polisen ska också utföra hundsök i skolorna, om skolorna misstänker och anmäler till polisen att det finns narkotika.

Ett av kommunens åtaganden i medborgarlöftena är att fortsätta arbetet med tillsyn över alkohol- och tobaksförsäljning, samt hålla koll på doping.

– Vi ska ha vass tillsyn över alkohol och tobak. Vi ska försvåra för de oseriösa och för det har vi bra verktyg i kommunen, säger kommunens säkerhetschef Peter Henriksson.

Under året kommer polisen och kommunen genomföra minst två trygghetsvandringar i centrum.