Till sommaren kan föräldrar med barn på förskola och fritids i Julita vara tvungna att skjutsa sina barn in till Katrineholm. Åtminstone om de behöver barnomsorg under veckorna i juli månad. Tidigare har förskolorna och fritids haft stängt under tre veckor, något som nu utökas till alla veckor i juli.

Bakgrunden till beslutet är en del av de nya regler som började gälla från och med årsskiftet i år för förskolor och annan pedagogisk verksamhet i kommunen.

– Vi har försökt att organisera och arbeta klokt när det gäller personalanvändning. Att det blir ett kostnadseffektivt arbete under loven. Många gånger på sommaren har vi organiserat för en större verksamhet än vad det blir. Då kan vi inte ge ordinarie personal semester när de vill ha och vi står med stora kostnader för mat som inte används och måste slängas, säger Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef för förskolan.

Artikelbild

Enligt Birgitta Dahlbeck brukar inte heller behovet av förskola och fritids vara särskilt stort under juli månad.

– Vi kan följa hur många som anmält att de ska komma och hur många som sedan faktiskt kommer. Där är det en ganska stor diskrepans.

Det är något som bekräftas av Josefin Johansson, förskolechef för Rävens förskola i Julita.

– Om jag minns rätt har det tidigare varit stängt tre veckor per sommar. Men de veckorna har vi knappt haft något underlag alls. Det har bara varit enstaka barn på plats.

På fritids i Julita brukar det vara än mindre enligt Julita skolas rektor, Linda Flykt.

– Under de år jag har varit rektor har det varit från inga till två.

Birgitta Dahlbeck säger att kommunen efterfrågar föräldrar att vara tydliga med vilka behov de har inför sommarmånaderna.

– Det är för att vi ska kunna planera så gott som möjligt. Men vi har upplevt att det finns lite arbete kring den här frågan så vi kommer en bit längre än vad vi upplevt att vi gjort. Vi tittar också på vad som kan göras för ytterområdena för att ge en så god service som möjligt.