Frågan ställs till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) med Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V) som avsändare.

Denna ovanliga politikerkonstellation har skrivit en gemensam interpellation till Söderberg, efter uppgift om att det införts frivilliga fruktstunder i flera kommunala skolklasser. Därtill kommer frågan om matsäck till skolornas friluftsdagar, då vårdnadshavare i hembrev uppmanas att skicka med barnen frukt, smörgåsar och dryck.

Så ska det inte vara, tycker Ek och Rosendahl med hänvisning till skollagens bestämmelse om en gratis och avgiftsfri skola för alla barn.

Med sin interpellation söker de svar på flera frågor:

Om frukt krävs för att eleverna ska orka koncentrera sig, bör inte skolan stå för den?

Ska elever som har med sig frukt dela med sig? Eller ska barn vars föräldrar inte, av olika orsaker, skickat med ett äpple eller två hungrigt titta på under fruktstunden?

Ska vårdnadshavarna måhända skicka med extra frukt så att den räcker också till andra?