Näst efter rent vatten, är vaccinationer det som mest effektivt bidrar till folkhälsan i världen. Tack vare att många följer det nationella vaccinationsprogrammet har många allvarliga sjukdomar var vanliga förr, i stort sett försvunnit. Men att vaccinera eller inte har varit en något omdiskuterad fråga den senaste tiden. För alla, såväl i Sverige, som utomlands är det inte självklart att vaccinera.