Det anser Fredrik Olovsson, ordförande i det kommunala fastighetsbolaget.

Vid sitt senaste möte beslutade styrelsen att ansluta KFAB till Allmännyttans klimatinitiativ. Det är ett upprop för minskade utsläpp av växthusgaser som startade i höstas av Sabo, allmännyttans bransch- och intresseorganisation.

– Att minska energianvändningen och ställa om från fossil energi är viktigt för att nå de globala målen. KFAB ska göra sin del av det jobbet, fortsätter Olovsson.

Om lite drygt tio år – senast – ska bolaget vara fossilfritt och ha minskat sin energianvändning med 30 procent från 2007 års nivå. För att nå utfästelsen, ska företaget sätta årliga delmål och planera sina insatser utifrån fastigheter med höga energivärden.

Dieselfordonen i KFAB:s bilpark ska fasas ut och ersättas med gas- eller elbilar. Satsningen på förnybar energi och utbyggnaden av solceller ska utökas, kommenterar vd Ingmar Eriksson.

– I dag är alla våra fastigheter i de centrala delarna av Katrineholm anslutna till fjärrvärme och på landsbygden kommer utbyggnaden att vara klar senast mitten av 2020.

KFAB är en av drygt 300 medlemsföretag i Sabo, vars vd Anders Nordstrand i ett pressmeddelande säger att det är både självklart och angeläget att allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan.

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, konstaterar han.