"När man som jag far runt ikring

är det skönt att hamna hos fam. Ebeling.

Frugan själv är som en lilja

det märks att hon trampat livets tilja.

Allan har säkert creerat mimik

genom ständigt arbete i keramik.

Och stora barnet Marianne

Rita kan som ingen ann.

Och lilla Harriet ligger inte efter

hon får nog med tiden sköta fars geschäfter".

Så skaldade en Elov Werner efter ett besök i Torshälla 1936. Genom åren skulle han få sällskap bland anteckningarna av en lång rad andra gäster och många bekanta namn: Erik Zetterström, känd under signaturen Kar de Mumma, illustratören Birger Lundkvist och konstnären Kåge Liefwendal och Uno Stallarholm, för att nämna några. Flera hälsningar från riktigt långväga gäster finns också med i boken, som till exempel USA-släktingar på besök. Allan Ebeling föddes ju själv i Betlehem, Pennsylvania, en industristad i amerikanska stålbältet där hans emigrerade far arbetade som maskiningenjör på ståljätten Betlehem Steel. När fadern dog flyttade hans mor och de fyra sönerna tillbaka till Sverige och bosatte sig i Strängnäs.

Både 40-, 50-, 60 och 70-årsdagen firade Ebeling rejält, det framgår av gästboken och däremellan fanns många andra anledningar till glada vänners lag.

Boken är skriven av Tryggve Lundh, ordförande i Föreningen Ebelingsmuseets Vänner, medan Ove Georgenson, medarbetare på Ebelingmuseet svarat för bildhanteringen. Gästboken i original finns i vänföreningens ägo.