Strängnäs stift och Gästabudstaden är oeniga om ersättningen för att gräva och dra ledning över kyrkans mark. Landsbygdsborna riskerar att bli utan bredband. Positionerna verkar låsta.