Kommunen granskas efter behandling av självmordsbenägen

Eskilstuna/Sörmland
En kvinna som blivit placerad på ett boende i Sörmland av Eskilstuna kommun hade försökt ta livet av sig flera gånger. Hon kom till sjukhuset i Västerås med felaktig medicineringslista, utan underkläder och hygienartiklar. Nu startas en utredning både på boendet och på socialtjänsten i Eskilstuna

Kvinnan blev inlagd på Västmanlands sjukhus efter flertalet självmordsförsök på ett boende. Hon hade vistats på boendet i knappt två veckor efter att socialtjänsten i Eskilstuna placerat henne där. När hon kom till sjukhuset hade hon varken ombyte, underkläder eller några hygienartiklar med sig. Hon hade även med sig en felaktig medicinlista och felaktiga uppgifter om pågående medicinering, enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Kvinnan berättade för personalen att hon inte ens haft en tandborste under de elva dagar hon vistats på boendet.

Personal på avdelningen försökte få boendet i Sörmland att komma över med kvinnans tillhörigheter. Men de svarade att de inte hade tid eller resurser till det.

Vårdavdelningen kontaktade även socialtjänsten i Eskilstuna och bad dem komma med kvinnans saker. De hänvisade tillbaka till boendet och påstod att de gett pengar till boendet för att täcka utgifterna till nya saker. Men de pengarna har boendet aldrig fått, enligt anmälan.

Patienten hade under tiden på boendet varit mycket utåtagerande och försökt ta livet av sig flera gånger. Under tiden hon vistades på avdelningen på sjukhuset blev hon bättre. Sjukhuset kallade därför till möte med både socialtjänsten i Eskilstuna och med boendet om deras alternativa behandlingsmetod. Men kort före mötet ställde boendet in.

"De är ej intresserade av hur arbetet skett på avdelningen med patienten då de uppger sig ha ett eget arbetssätt kring henne", skriver sjukhuset i sin anmälan till Ivo.

Personal på avdelningen reagerade på den bristande kommunikationen mellan enheterna och anmälde händelsen.

"Upplever att samarbetet ej fungerat tillfredställande samt att intresset för patienten varit svagt... Bristande samverkan riskerar förvärra symtom", står det bland annat i anmälan.

Ivo ska nu utreda både socialtjänsten i Eskilstuna och boendet i två separata utredningar.