67 bedrägerianmälningar - om dagen. Så många tog polisen i region öst emot under september månad. En mycket hög siffra, som regionen inte är ensam om. I hela landet har bedrägerianmälningarna ökat kraftigt. Under årets nio första månader är de 28 procent fler än under samma period förra året.

– I takt med att våra liv och vårt arbete flyttat in på internet har datorer, servrar och mobila enheter blivit mer sårbara. Grovt kriminella nätverk är väl medvetna om värdet hos känsliga data och utvecklar hela tiden nya sätt att angripa dem, säger Jan Olsson vid NBC, polisens nationella bedrägericenter.

Ett stort gissel för polisen är så kallade CNP-bedrägerier. CNP står för cards not present, och innebär att bedragaren har använt sig av stulna kortuppgifter. Bedragaren har alltså inte haft tillgång till offrets bankkort, men väl till alla nödvändiga siffror. Dessa har kommits över genom exempelvis dataintrång.

Många anmälningar om CNP-bedrägerier läggs dock ned i stort sett omgående. De är i det närmaste omöjliga att utreda.

De är ett stort bekymmer för de som drabbas, och även för oss.

Per Arkenklo, förundersökningsledare

Den typ av bedrägerier som utredarna arbetar mest med är i stället bank-id-kapningar, där bedragare exempelvis har lurat sig in i människors internetbanker. Sedan augusti förra året har ökningen av sådana brott varit stor, enligt förundersökningsledaren Per Arkenklo på polisens regionala brottssamordning.

– De är ett stort bekymmer för de som drabbas, och även för oss. Det blir mycket beredningsarbete, med överföringar och telefonnummer, och tar stora resurser, berättar han.

Själv sitter Per Arkenklo med omkring 80 öppna förundersökningar som rör bank-id-kapningar. På andra håll i Sverige sitter andra förundersökningsledare med ännu fler.

– En grov uppskattning är att vi har fått 3 000 anmälningar i Sverige, räknat från augusti förra året. Pengamässigt handlar det om hundratals miljoner kronor, berättar han.

Det är jättekrångliga utredningar, som blir tidsödande och är svåra att ta i mål.

Kenneth Wiklund, utredare

Bedrägeriutredaren Kenneth Wiklund i Eskilstuna arbetar med brott som rör Sörmland. Även han berättar att det kan vara både svårt och tidskrävande att spåra pengarna som id-kaparna kommit över.

– Säg att man via swish har spritt de här pengarna till tio olika mottagare i landet. Då måste vi ju höra dem, alla tio, och de bor kanske inte nära varandra så det krävs att vi tar hjälp. Det är jättekrångliga utredningar, som blir tidsödande och är svåra att ta i mål, berättar han.

Många brottsoffer drabbas mycket hårt av bank-id-bedragarna. När bedragarna väl tagit sig in i sina deras internetbanker tar de varenda krona de kan komma åt.

– De kan i princip härja fritt där. Ett helt livs besparingar kan försvinna, säger Kenneth Wiklund.