Vingåkerskvinnan skrevs in på det tyska sjukhuset den 4 oktober 2017 och höftledsoperationen genomfördes dagen efter. Sex dagar senare kunde hon lämna sjukhuset.

Den 3 juli förra året beslutade försäkringskassan att kvinnan inte har rätt till ersättning för de kostnader som uppstod i samband med operationen i Tyskland.

Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu har förkunnat sin dom.

Rätten konstaterar att den typ av höftledsoperation som kvinnan genomgått inte tillhandahölls i hennes hemlandsting Sörmland men att kvinnan inte kunnat visa att den behandling som hemlandstinget erbjöd var sådan att den kunde anses motsvara den vård som hon fått i Tyskland. Att kvinnan anfört att behandlingen tillhandahålls av andra landsting i Sverige förändrar inte bedömningen eftersom den inte omfattas av det fria vårdvalet, skriver rätten. Den vård som erbjuds i Sörmland uppfyller kraven på god vård och därför avslås kvinnan överklagande.