Det var i mars förra året som kvinnan pekade ut mannen på sitt offentliga Facebook-konto. Som "brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt" som åklagaren skrev i sin stämningsansökan när kvinnan åtalads för förtal.

Kvinnan nekade till anklagelserna men höll med om att hon hade lämnat uppgifter om mannen på sin Facebook-sida men menade att hon hade haft fog för det och känt sig hotad av honom och att hon ville varna andra.

Kvinnan har berättat att hon inte känner mannen personligen men att hon känner en annan kvinna som han har haft en relation med. Och denna kvinna skulle bland annat ha blivit förföljd av mannen, och när hon försökte hjälpa kvinnan - ska mannen ha hotat att skada också henne. Därför ville hon varna andra kvinnor för mannen så att de inte skulle acceptera kontaktförfrågningar från honom.

Tingsrätten resonerar en hel del om vad förtal egentligen innebär, i sin bedömning. "Ett förtal behöver inte innehålla en osann uppgift. Förtal kan begås trots att uppgiften som lämnats ut är sann", skriver tingsrätten. Inom familjen eller i andra kretsar av närstående bör det finnas ett vidare utrymme att uttala sådant som kan anses nedsättande. "Man bör i en sådan krets kunna vara mindre nogräknad och lägga mindre band på sin tunga än annars". Men vänkretsen på Facebook är inte så snäv som lagstiftaren har menat och dessutom har kvinnan gjort sitt inlägg "publikt", konstaterar tingsrätten. Därför döms också kvinnan för förtal.

Straff:50 dagsböter á 50 kronor, totalt 2 500 kronor.