Efter direktiv från regeringen digitaliseras nu landsbygden. Målet är att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025 och på uppdrag av Länsstyrelsen och Nyköpings kommun täpper nu bredbandsbolaget Gästabudsstaden till flera områden inom kommunens gränser som saknar bredband.

I Aspa har Gästabudsstaden stött på patrull i form av Strängsnäs stift, som vill ha 18 kronor per löpmeter i intrångsersättning, i stället för fyra kronor som staten kräver i samma ersättning.

– Vi kan inte, och kommer inte acceptera att kyrkan vill ha mer än fyra gånger så mycket än staten fattat beslut om. Vårt uppdrag utgår från likhetsprincipen som innebär att statliga markägare som Trafikverket eller Statens fastighetsverk kompenseras med fyra kronor löpmetern. Därför kan vi inte gå vidare och förse hushåll som ligger insprängda i kyrkans prästlönetillgångar med bredband, säger Ulric Thunström, vd på Gästabudsstaden.

Sven-Erik Öhlin är egendomsförvaltare i Strängnäs stift och hanterar ärendet. Han svarar bara på SN:s frågor via mejl och skriver: "Denna fråga har diskuterats mellan samtliga Prästlönetillgångar som finns i Sveriges 13 stift och det finns därmed gemensamma riktlinjer som Egendomsutskottet i Strängnäs stift har beslutat att följa. 18 kr är den ersättning som Prästlönetillgångar i Strängnäs stift har yrkat på." Sven-Erik Öhlins uppgifter stämmer dock inte.

I Egendomsnämndens beslutsprotokoll från 10 februari 2016 hänvisar man till hur andra stift gör. Prisexemplen varierar från noll kronor i intrångsersättning (Lunds stift) till fasta administrativa avgifter och betydligt lägre intrångsavgifter än 18 kronor.

Egendomsnämndens rekommendation i protokollet är att avgiften kan variera, beroende på om motparten är kommersiell eller ideell. Man trycker även på att varje avtal ska skrivas separat, oavsett om avgift utgår eller ej. Det står även att nämnden vacklar, och att man under vissa perioder inte tagit något betalt alls.