I Trosa Kommun har man alltjämt låg arbetslöshet. Enligt den nya statistiken är bara 76 personer arbetslösa varav sex stycken är i åldern 18-24 år. Att ungdomsarbetslösheten är låg är särskilt glädjande då trenden i riket går i motsatt riktning. Enligt näringslivschef Jonas Ivervall beror det på flera gynnsamma faktorer.

Varför är arbetslösheten låg i kommunen?

– En av anledningarna är att många som har jobb flyttar hit, det är en del av förklaringen. Den andra är den lokala arbetsmarknaden med alla våra lokala företag. Flera lokala företag har kontaktat mig och säger att de upplever att det är arbetskraftsbrist. De upplever att det är svårt och att det tar längre tid att rekrytera så det är både positivt och en utmaning. Den tredje faktorn är att även kommun växer, eftersom invånarantalet växer. Då behöver servicen också utökas. När skola, vård och omsorg behöver anställa betyder det att fler personer kommer i arbete.

Artikelbild

Är Trosas geografiska läge gynnsamt?

– Det är klart, det är gränslandet till Sveriges största arbetsmarknad Stockholm så många bosatta i Trosa pendlar.

Hur arbetar ni för att den här positiva utvecklingen ska fortsätta?

– Vi försöker hitta ännu bättre vägar för de som letar jobb och arbetar med samverkan mellan olika kommuner. Nu har vi bra grundförutsättningar för att gå in i en lägre högkonjunktur. När lågkonjunkturen kommer förr eller senare då kommer det större utmaningar för arbetsgivarna att behålla personal och då är det väldigt bra att komma ifrån en låg nivå.