Det var en artikel i Södermanlands Nyheter, om nya länsmuseet, som fick branschföreningen att reagera. Där framkom att landstinget ska driva museets restaurang i egen regi. Så var inte tänkt från början, men ändrades under byggets gång.

Länsmuseets chef Karin Lindvall förklarade att restaurangen, med vin- och ölrättigheter, ska utgöra en del av museet och maten ska knyta samman museets övriga verksamhet och inte vara affärsdrivande.

Trots invändningar den politiska oppositionen sa landstingsmajoriteten ja.

Vid Visit Nyköping Oxelösunds årsstämma fattades beslutet att protestera mot landstingets agerande. "Visit Nyköping Oxelösund ser mycket allvarligt på denna utveckling då konkurrenssituationen sätts ur spel, något som drabbar den lokala restaurangbranschen" skriver branschföreningen i sitt protokoll.

– Vi företräder våra medlemmar, som består av närmare 60 stycken ur hotell-, restaurang och aktivitetsnäringen, och det är väldigt noga med konkurrensneutralitet. Privata aktörer kan inte konkurrera gentemot en offentlig aktör. Risken är att privata aktörer slås ut, säger Boje Bengtsson.