Var femte långtidssjukskrivning i landet kan kopplas till stressreaktioner eller utmattningssyndrom. Det visar statistik som Nyhetsbyrån Sirén har bett Försäkringskassan ta fram. Siffrorna är en ögonblicksbild från december 2017. Variationerna är stora mellan länen och även mellan de nio Sörmlandskommunerna.