Processen med att hitta ett tillfredställande vikariesystem började för ett år sedan. Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef och biträdande förvaltningschef på bildningsförvaltningen, undersökte hur andra kommuner gör för att lösa vikariefrågan.