Under förtidsröstningen och på valdagen den 9 september tjänstgör drygt 1 100 sörmlänningar i demokratins tjänst. Drygt 800 av dessa "tjänster" rekryteras i de tre största kommunerna Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.

I varje vallokal/distrikt ska det finns en ordförande, en vice ordförande och 3-8 röstmottagare. För samtliga tjänster utgår lön men summorna varierar kraftigt beroende på vilken kommun man jobbar i.

I Flen tjänar ordförandena mest, där arvodet är på 3 640 kronor. Det är nästan 1 700 kronor mer än ordförandearvodena i Vingåker. Faktum är att sex av Sörmlandskommunernas röstmottagare tjänar bättre än ordförandena i Vingåker.

Flen betalar förhållandvis höga arvoden. Varför?

– Jag vet faktiskt inte. Vi utgår från en procentsats på prisbasbeloppet. Ordförandena har åtta procent, vice ordförandena sex och röstmottagarna fem procent, säger Lena Lindkvist på valnämndens kansli i Flens kommun.

– Vi vet att vi ligger lågt och ersättningsnivåerna ska revideras i valnämnden i maj, säger Josefin Frank, valsamordnare i Vingåkers kommun.

Röstmottagarna tjänar mest i Eskilstuna och Katrineholm, där arvodena är 2 289 respektive 2 700 kronor. Lägst är arvodet i Vingåker (1 464) och i Strängnäs (1 700, räknat på tio timmars arbete).

I flertalet kommuner följer man uppmaningen att valarbetarna inte ska vara politiskt aktiva eller stå på valbar plats. Är du minst 18 år så finns det ännu jobb att söka, både till valdagen och till förtidsröstningen. Bara Gnesta uppger att man rekryterat färdigt men att man gärna tar in reserver. Flen flaggar för ett 30-tal lediga tjänster, Vingåker ett 20-tal.

[fakta nr="2"]

Andreas Lindblom är valsamordnare i Eskilstuna kommun.

– Vi ligger bra till med rekryteringsarbetet och har cirka 50 vakanta platser. Vi har en del intresseanmälningar att hantera men det går fortfarande att anmäla intresse via hemsidan, säger han.

Agnetha West, valsamordnare i Oxelösund:

– I dag saknar vi en person till förtidsröstningen och fem till vallokalerna. Arvodena är höjda till i år men jag tror inte att vi ligger särskilt högt. Vi har väldigt mycket kvinnor har vi upptäckt. Jag vet inte varför, säger hon.

Ulf-Göran Widqvist, valnämndens ordförande i Nyköpings kommun behöver rekrytera ytterligare cirka 60 personer.

– Arbetet på valdagen är ett hedersuppdrag. Man vårdar och deltar aktivt under den viktigaste dagen i det praktiska demokratiska systemet. Många tar arbetet på allvar. Förr klädde man upp sig och jag minns när farsan och jag gick till mitt första val 1966. Man var nytvättad och uppklädd, det var verkligen högtidligt och den känslan sitter i, säger han.

[fakta nr="1"]