Koreografen och dansaren Anna Öberg står bakom föreställningen "Spår av hågkomst", som är en del av Scenkonst Sörmlands projekt därtre koreografer skapar dansverk med det offentliga rummet som spelplats.

I "Spår av hågkomst" samarbetar hon med ljud- och bildkonstnär Jan Carleklev och även ett antal folkdansare som bjudits in att medverka.

Verket undersöker människans relation till dansen som bärare av minne och identitet. Genom folkdansarnas erfarenheter skapas ett multisensoriskt verk som besökarna bjuds in att betrakta eller beträda för en stund.

– Dansen blir som en bärare av olika minnen på olika sätt, genom bild, ljud och även som dans här i installationen. Som betraktare får man kliva rakt in i installationen och själv därigenom påverka sin upplevelse av det, säger Anna Öberg.

Sex föreställningar väntar mellan den 12 december och 6 januari, men dansverket finns tillgängligt hela tiden.

– Scenen är lite upp till betraktaren att bestämma var den börjar och slutar. Man kan också välja olika platser i hörsalen att betrakta verket på. Det gör att man ena gången kanske fokuserar på ljud eller doft. En annan kanske på vinddraget från en dansare, säger Anna Öberg.

Målet med de dansverk som Scenkonst Sörmland har satt upp under året har varit att bredda uppfattningen om dans som konstform.

– Vi har velat nå så många Sörmlandsbor som möjligt med så mycket professionell dans som möjligt. Vi har haft många olika genrer och fokuserat på att göra dansen tillgänglig i offentliga miljöer. Kort och gott komma över den i bland väldigt höga tröskeln att boka biljetter till en konstform man kanske inte känner till lika väl som teater och musik, säger Anette Taranto Fuller, scenkonstproducent på Scenkonst Sörmland.

Har ni lyckats?

– Ja, det tycker vi. Vingåker har särskilt varit en väldigt svår ort att nå publik i. Men där har vi nått väldigt många genom dansföreställningar på Vingåkers bibliotek. Där har vi också nått helt nya målgrupper som aldrig annars skulle komma i kontakt med verken, säger Taranto Fuller.