Vi möter Krister Wirtanen vid platsen där de döda djuren ligger utspridda. Det luktar från benrester, klövar, itusågade skallar, svansar och pälsrester som ligger intill åkern.

– Du ser ju själv, här ligger ett vildsvin, en dovhjort och där har du kor och kalv. Det är både vilt och tamboskap, säger Krister Wirtanen när vi möts vid dumpningsplatsen som även bär spår av både traktor och fyrhjuling i snön.

– Djuren borde väl ändå grävas ner. Det känns märkligt med tanke på smittorisken, säger Krister som anmält sitt fynd till polisen.

Han är även medveten om att det legat döda djurkroppar här tidigare på åkern som ägs av en privat markägare.

2013 polisanmälde Gnesta kommun de döda djurkropparna som då hittades, bland annat fem döda får samt delar av andra djur.

Polisen rubricerade då ärendet som brott mot lagen om foder och animaliska biprodukter men ingen misstänkt fälldes.

Tidigare har Länsstyrelsen haft tillsynsansvaret för ärenden som "nedgrävning av häst" och dylikt, men numera är det kommunens miljöenhet som har det yttersta ansvaret för att bevaka så att regelverket följs. Allt för att bland annat se till att spridning av smitta förhindras.

Gnesta kommuns miljöchef Ellinor Lundin konstaterar att vid jakt är brukligt att lämna slaktrester i naturen, så kallad åtel.

– De vilda djuren tar hand om slaktresterna och det blir som ett kretslopp. Det är inget som kräver anmälan eller tillstånd från någon myndighet så länge det är privatpersoner som lämnat resterna, menar miljöchefen.

– När det gäller trafikskadade djur som dött brukar även de läggas i naturen.

Men hur många döda djurkroppar får man då slänga ut i marken på detta sätt? När blir det en sanitär olägenhet? Och om det rör sig om nödslaktade djur finns väl även risk att man bryter mot livsmedelslagen?

– När det gäller produktionsboskap är reglerna lite annorlunda. Jag måste helt enkelt få återkomma i ärendet för jag kan inte svara på det på rak arm, svarar miljöchefen.

Polisen har efter anmälan även varit ute och undersökt platsen.

– Det är inte vi som kommer utreda ärendet i slutändan för det hamnar hos Nyköpingspolisen men vi kommer givetvis att kontakta markägaren under dagen för att försöka få fram mer information, säger Per Lindberg, kommunpolis i Gnesta.