Barnhälsovårdens årliga rapport är nedslående på många sätt när det gäller unga i Sörmland.

Barnfattigdomen är bland de värsta i landet. Likaså är andelen barn som utsätts för passiv rökning hög. Övervikt och fetma hos barn är precis som vid mätningar 2012 tredje högst i landet.

– Barn i Sörmland omges av betydande riskfaktorer för ohälsa och vårdtyngden för barnhälsovården i Sörmland är hög. För att kunna arbeta med riktat stöd till barn och familjer med ökat behov har barnhälsovården i Sörmland förstärkts med ytterligare fyra barnhälsovårdssjuksköterskor på heltid under 2017, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland.

Det konstateras att trots ökade resurser är vårdtyngden hög för den sörmländska barnhälsovården.

– Arbetet som utförs för barns hälsa i Landstinget Sörmland går framåt genom många bra insatser. Men rapporten visar även att vi kan göra mer genom att bland annat starta fler familjecentraler som ser till hela familjens behov med barnen i fokus, säger Mattias Claesson (C) landstingsråd i Landstinget Sörmland.

Under 2017 har riktade insatser som teambesök hos treåringar, temadagar om kvinnlig könsstympning plus utbildning i föräldrastödsprogram gjorts. Nu utlovas även ytterligare tre familjecentraler i Sörmland under 2019.