1200-talet är en del av det som benämns som den mörka medeltiden – en period sammankopplad med krig, pest och tidiga häxförföljelser. Då formulerade även katolska kyrkan de första skrifterna om varför häxor skulle brännas, något som kom att verkställas under ett par sekel framåt i Europa.