Sörmlands Medias nuvarande ägare, Eskilstuna-Kuriren AB, och den nya ägaren NTM tecknade redan i september en avsiktsförklaring, ett så kallat letter of intent. Nu fullföljs affären, och Sörmlands Media överlåts till NTM.

– Vi känner oss mycket nöjda med att vi nu har kunnat slutföra denna affär. Med den tryggar Eskilstuna-Kurirens stiftelse den fortsatta utgivningen av våra tidningar, säger Anders Frostell, ordförande i Eskilstuna-Kurirens Stiftelse.

– Genom att vi konsoliderar oss med de övriga tidningar som ingår i NTM-koncernen stärker vi också de gemensamma förutsättningarna att bedriva fortsatt granskande kvalitetsjournalistik, fortsätter Anders Frostell.

Artikelbild

Tidningskoncernen NTM tar över de sörmländska dagstidningarna. På bilden, som togs i samband med tillkännagivandet av parternas letter of intent i september, ses Sören Axelsson, ordförande i Eskilstuna-Kuriren AB och Sörmlands Media AB, Lennart Foss, koncernchef NTM, och Jimmie Näslund, vd och koncernchef Sörmlands Media.

Den nya ägaren NTM ser förvärvet av Sörmlands Media som något som stärker koncernen som helhet.

– Vårt förvärv av Sörmlands Media är bra för lokaljournalistiken och lokalmedia i Sverige och med de sörmländska verksamheterna i vår koncern blir vi ännu starkare och bättre rustade att hantera alla de utmaningar som finns, säger NTM:s koncernchef Lennart Foss.

Affären genomförs genom att Eskilstuna-Kuriren AB får en ägarandel i NTM, samt en kontantdel.

I samband med att NTM övertar Sörmlands Media väljer Jimmie Näslund, nuvarande koncern-vd för Sörmlands Media och Eskilstuna-Kuriren AB, att lämna sitt uppdrag. Han fortsätter dock som vd till dess att affären formellt är slutförd.

– NTM och Sörmlands Media är en perfect match och jag ser fram emot att följa deras gemensamma resa från sidan. Jag har trivts oerhört bra i Sörmland och är stolt över att jag och mina medarbetare tillsammans har rustat våra tidningar för att möta framtidens läsare och annonsörer. Mitt beslut att inte följa med i affären är dock taget helt på familjemässiga grunder. Jag har veckopendlat mellan Örnsköldsvik och Eskilstuna i snart fyra år och det börjar ta ut sin rätt, säger Jimmie Näslund.

– Det är tråkigt att Jimmie väljer att lämna företaget, men jag förstår hans skäl och önskar honom lycka till i framtiden, säger Lennart Foss. Vi räknar med att ha en ny lösning på ledarfrågan i Sörmlands Media inom kort.

Under förutsättning att Konkurrensverket godkänner affären övertar NTM verksamheten i Sörmlands Media vid kommande årsskifte.