– Vi tar vår del av ansvaret för att stötta svenska och sörmländska bönder i det kritiska läge som många bönder befinner sig i. Därför vill vi visa vårt stöd genom att köpa mer svenskt kött men också utöka andelen kötträtter på våra menyer under den här perioden, säger landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Redan tidigt i somras vädjade svenska bönder till köp av svenskt kött efter den akuta bristen på bete denna torra och varma sommar. Nödslakt sågs som en utväg, men för att inte låta köttet gå till spillo kom böndernas vädjan.

Landstinget har de senaste åren sett till att öka inköpet av svenskt kött. Närmare 80 procent av det färska nöt- fläsk- lamm- och viltkött som lagas till i köken är svenskt, uppger landstinget.

Inköp av svenskt köp kommer att göras under hösten och vintern.

– Vi är visserligen bundna av olika avtal gjorda i samband med upphandlingar. Men avtalen ger ett utrymme att styra våra inköp tydligare, så att vi i ännu större utsträckning kan fortsätta att köpa svensk och sörmländskt kött, säger landstingsdirektör Jan Grönlund, i ett pressmeddelande.

Jan Grönlund ger i egenskap av landstingsdirektör direktiv till landstingsbolaget Landstingsservice att köpa in kött.