‒Vi är självklart fantastiskt nöjda med det avtal som slutits med Amazon Web Services, det visar ytterligare en gång vilka möjligheter som Eskilstuna och Eskilstuna Logistikpark erbjuder för såväl industrin som logistikbolag och som bidrar med nya arbetstillfällen, säger David Hofmann, vd för Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Amazon Web Services, AWS, ska bygga serverhallar på en 200000 kvadratmeter stor tomt i logistikparken. Byggnationen kommer att påbörjas i år och ske i flera faser.

‒Det kommer att vara ett byggprojekt under flera års tid framåt. Det här blir en jättearbetsplats, säger David Hofmann.

Artikelbild

David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

När tas det första spadtaget?

‒Man kommer att påbörja byggnation så fort bygglovet är klart. Vi tror att byggnation kommer att starta i början på sommaren. Driftstart under 2018. Här kommer det att gå undan.

AWS ska även bygga datacenter i Västerås och Katrineholm som tillsammans med Eskilstuna kommer att bilda en så kallad datacenterregion som ska stå klar 2018.

Amazon Web Services tillhandahåller världens mest använda molnplattform. Molntjänster är it-tjänster som tillhandahålls över internet. Bland de molntjänster som AWS erbjuder finns beräkningskraft, lagring, nätverk och databaser. För att kunna erbjuda molntjänster måste företaget ha stor datorkapacitet.

Artikelbild

Manuel Brändeborn, affärsutvecklare på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

LÄS OCKSÅ: Jimmy Jansson (S): "Det är en enorm investering, den största i Eskilstuna under överskådlig tid"

AWS har sedan tidigare 16 datacenterregioner i olika delar av världen.

Artikelbild

‒I mer än tio års tid har vi haft ett stort antal kunder i Norden som byggt sin verksamhet på AWS, säger Andy Jassy, vd för AWS.

Bland företagets kunder finns stora företag som Assa Abloy, IKEA och Scania. AWS presenterade sina planer på att etablera en datacenterregion i Sverige på tisdagen.

Andy Jassy menar att den nya regionen innebär att svenska och nordiska kunder med särskilda krav på svarstider och datasuveränitet kan flytta resten av sina applikationer till AWS och därmed dra nytta av lägre kostnader och ökad flexibilitet.

AWS etablering i Sverige välkomnas av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

‒Jag är väldigt glad över att kunna välkomna AWS till Sverige. Deras beslut att etablera en ny region i vårt land är ett erkännande av Sveriges starka konkurrensställning inom EU. Vi har den största andelen el från förnybara källor i EU samt en digital infrastruktur och IT-industri i världsklass, säger Mikael Damberg.

AWS är dock hemlighetsfullt om hur många som kommer att jobba på datacentren. Enligt Eskilstuna kommun förväntas etableringen ge många nya jobb till Eskilstuna och till regionen.

‒Det kommer att bli en betydande arbetsplats med många jobb, säger David Hofmann.

Han menar att arbetsplatsen framför allt kommer att sysselsätta personer med ingenjörsbakgrund inom bland annat it, teknik och säkerhet.

AWS vill heller inte uppge exakt hur mycket pengar som investeras. David Hofmann menar att det rör sig om miljardbelopp i dollar för hela datacenterregionen i Eskilstuna, Västerås och Katrineholm.

‒Över tid när den här fullständiga etableringen är klar pratar vi miljarder dollar. Det är en gigantisk investering, säger han.

Johan Holmqvist är styrelseordförande för Eskilstuna Logistik och Etablering.

‒Att ett amerikanskt börsnoterat bolag med ett börsvärde om drygt 3 700 miljarder SEK och med cirka 300 000 anställda globalt väljer att etablera sig i Eskilstuna Logistikpark är så stort att det i dagsläget ej går att överblicka konsekvenserna för Eskilstuna på lång sikt.

Manuel Brändeborn är affärsutvecklare på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

‒Detta visar på frukten av ett mycket lyckat samarbete med Business Sweden och Invest Stockholm inom ramen för Stockholm Business Alliance, där ett flerårigt samarbete genererar denna globala affär med Amazon Web Services. Det har varit ett intensivt år där många delar av kommunkoncernen har varit delaktiga i processen, runt ett 60-tal personer har jobbat med detta i olika faser, vilket visar på en styrka som Eskilstuna har.

Eskilstuna kommun fick förfrågan i mars förra året.

‒Det handlar om att ha rätt yta i rätt tid, vilket vi har i logistikparken. De ville i gång så fort som möjligt. Hade vi inte haft ytan förrän om ett år eller två hade vi inte varit med här, säger David Hofmann.

Han menar att den befintliga infrastrukturen och tillgången på elkraftsförsörjning också haft betydelse för etableringen.

‒Det är stora mängder elkraft som krävs för att producera tjänsterna i den här typen av anläggningar.

Andra faktorer som har bidragit till etableringen är enligt David Hofmann att Mälardalens högskola finns i Eskilstuna, att det finns mycket arbetskraft i området och den geografiska närheten till Stockholm.

David Hofmann menar att flera orter har varit med och konkurrerat om att få etableringen.

‒Det har skötts snyggt. Vi vet bara att det har varit många aktörer, många kommuner involverade.