Är det inbillning att det gång på gång genom åren blivit färre och färre personal som tar hand om våra gamla på äldreboendena och i hemtjänsten? Är det inbillning att äldreomsorgen i dag endast handlar om förvaring? Är det inbillning att fler och fler, framför allt yngre, som har möjlighet, väljer att byta jobb på grund av stress? Är det inbillning att de äldre på vårdavdelningarna blivit oroligare på grund av att ingen personal har tid med något utöver det mest basala? Är det inbillning att sjukskrivningarna ökar pga. utbrändhet och belastningsskador? Ja, vi kanske till och med inbillar oss att vi är sjuka.

Förr fanns tid att umgås med de äldre. Bara sitta och prata bort lite tid, ta en promenad eller hitta på något skoj. Ibland göra en utflykt. I dag hinns det – trots att personalen gör sitt yttersta – i bästa fall att se till att de är rena, får i sig mat och medicin och kanske sitta på balkongen en stund.

Man kan bolla och trixa med siffror hur man vill, men om Åke Wredén kom ut i verkligheten så fick han se hur bedrövligt det är. Jag är också mycket besviken på Eskilstuna-Kuriren, som jag anser gjort ett riktigt dåligt jobb, då de inte följt upp reportaget om personalens protester i slutet av förra året. Det sista skrevs 7/12 2017 (”Nya protester – nu ska nerdragningarna i äldreomsorgen ses över"). Det blev ingen översyn, och neddragningen verkställdes som planerat.

Carina Berglind

Undersköterska, Tunagården

SVAR: Det jag skrev om 26/7 var de samlade kostnaderna i hela landet Sveriges kommunala sektor för utbildning, omsorg och sjukvård. Årtionde efter årtionde har dessa ökats mer – inte mindre – än vad som skulle ha krävts för att – efter pris- och löneökningar och med ändrad befolkning och åldersfördelning – hålla oförändrad standard. Det har skett många neddragningar eller rationaliseringar, och arbetsbördan har ökat på en del håll och minskat på andra. Men utökningarna har varit större än nedskärningarna. Som helhet har det varit en real nettoförbättring över landet som helhet, med någon procent om året, något lägre under det svåra 90-talet. Oavsett regering har detta fortsatt i ungefär samma takt. Det har ofta låtit som om det pågått en långvarig eller ständig nedskärning av kommunal service eller sjukvård i allmänhet – men detta är fel.

I äldrevården har det skett en stor förändring med ökad andel demenssjuka på särskilda boenden, och sett över längre tid även en omfördelning av hemtjänst till dem med de större behoven. Att det kan ha betytt ökad belastning, exempelvis i Eskilstuna, motsägs inte av hur utökningar och neddragningar tagit ut varandra i stort på riksnivå, men netto gett en liten men stadig standardhöjning.

I den fråga 2017 i Eskilstuna och Torshälla som Carina Berglind särskilt pekar på finns dock även en kompletterande bild från den politiska ledningen och förvaltningen. Ett par procent av personalbudgeten på särskilda boenden avsattes för att ge utrymme för insatser för särskilt vårdbehövande. Tid flyttades även från mitt på dagen till morgon och kväll. Betydelsefullt är även att strävan att undvika ofrivillig deltid hjälpt till med att på bara ett par år ge en nettoökning av antalet arbetstimmar i äldrevården med enligt uppgift hela sex procent.

Åke Wredén

Ledarredaktionen