– Klart att vi måste ta upp det, säger Gustaf Wachtmeister (M) revisor i regionförbundet.

Gustaf Wachtmeister uppger att han inte visste något om överenskommelsen förrän det avslöjades i sörmländska tidningar. Den bilden delas av revisorskollegorna Leif Jilsmo (M) och Marita Bengtsson (S).

– Jag förmodar att detta kommer upp, det tror jag alla revisorer är överens om, säger Marita Bengtsson (S).

Artikelbild

Marita Bengtsson (S), revisor i regionförbundet.

– Innehållet kände jag inte till och enskilda avtal granskar vi inte om vi inte misstänker att det kan vara fel, säger Leif Jilsmo.

Nu ska revisorerna granska uppgörelsen och se om den gått rätt tillväga. Revisorerna kan sedan till regionfullmäktige (tidigare landstingsfullmäktige) anse att kritik bör ges, vilket är den mildaste formen. Revisorerna kan även rikta anmärkning eller den allvarligaste åtgärden föreslå för politikerna att ansvarsfrihet icke ska ges.

Turerna kring överenskommelsen om att regionförbundets direktör Cristine Dahlbom Nygren slutar och anställningsavtalet, som skrevs så sent som våren 2016 – när det var uppenbart att regionförbundet skulle upphöra – har varit många.

I november tecknade ordförande för regionförbundet Viking Jonsson en uppgörelse med Cristine Dahlbom Nygrens ombud ett avtal, som innebar att hon slutar med omedelbar verkan och får 24 månadslöner i en klump (med arbetsgivareavgifter och övriga kostnader innebär det en utgift för länets skattebetalare på över 3,2 miljoner kronor).

Artikelbild

| Överenskommelsen om att regionförbundet Sörmlands direktör får 2,4 miljoner kronor i fallskärm skrevs den 12 november i fjol.

Många läsare har hört av sig och varit förbaskade och Skattebetalarnas förening uppmanade invånare att ta kontakt med politiker i regionfullmäktige.