Sedan en tid tillbaka har en övergiven bil stått på Västra Fredsgatan och blockerat en del av gång- och cykelvägen. Enligt Bernt Malmgren, trafikhandläggare på kommunen, har bilen stått övergiven i en dryg vecka.