Resan fram till invigningen har inte gått snörrätt, trärampen bröt mot strandskyddet och bygglov saknades. Men nu är projektet i hamn och på tisdagseftermiddagen arbetade curatorn Björn Norberg och konstnärerna Mattias Bäcklin, Ulrika Sparre och Alvaro Campo febrilt med att lägga sista handen vid konstverken utmed slingan.

Samtliga verk har kommit till med platsen som utgångspunkt, en skogsbacke belägen på mark arrenderad av Strängnäs kommun.

– Första steget var att röja upp i backen, ta bort sly och fälla en del av träden för att kunna bygga den träramp som gör parken tillgänglig även för den som är i behov av rollator eller rullstol, berättar Björn Norberg, curator för utställningen.

Artikelbild

Mattias Bäcklin täljer eldosor i tallstammen med hjälp av ett multiverktyg. Förebild är eldosorna på hans stambar i Stockholm.

Allt började för några år sedan då han och Johan Edfeldt, Ulvhälls ägare, hamnade på samma middag och började diskutera konst. Edfeldt hade en vision om en utställningspark intill Ulvhäll och Björn Norberg hade kunskaperna och kontakterna.

Nu slingrar sig trärampen mellan de åtta deltagande konstnärernas installationer mellan tallstammar, myrstackar vitsippor. En näktergal klämmer i med bakgrundsmusik och utmed den höga tallstubbe som Mattias Bäcklin bearbetar med ett multiverktyg kilar en barrskogslöpare med raska kliv.

Mattias Bäcklin är i färd med att såga ut en samling eldosor i trädstammen.

– Det ska bli en strömbrytare och två kontakter, kopior av verkliga dosor som sitter på min stambar, Folkbaren på Söder i Stockholm, berättar Bäcklin och påpekar att ett träd utgörs av en mycket stor ansamling av energi.

Artikelbild

Alavaro Campo har byggt ett solur med hjälp av material från området.

Ulrika Sparre justerar ljudet hon spelat in under marken i området. Ur hennes "Ear to the ground" kommer besökarna att kunna lyssna på knaster och vibrationer som härrör från underjorden.

En bit ut i Mälarens vatten flyter Ebba Bohlins öra vid namn "Entendre" och trappavsatsen ner mot Mälaren är ett konstverk i sig där ett citat av Virgina Wolf ska kunna läsas så snart finputsningen inför invigningen är klar.

Artikelbild

En bit ute i Mälaren flyter Ebba Bohlins öra "Entendre".

Och i Alvaro Campos solur på en av berghällarna pekar besökarens skugga alltid mot klockan två, året om, beroende på var fötterna placeras.

– Solen, vinden, vattnet är viktiga utgångspunkter för Ulvhälls hällar, konstaterar Björn Norberg.