Naturhistoriska riksmuseet ligger bakom pollenrapporten.se som analyserar data om pollen i Sverige och dessutom gör prognoser.