Huset har en boyta på 72 kvadratmeter. Affären blev klar i december 2018. I fastigheten ingår 3 hektar betesmark och 3 hektar skogsmark.