Exakt hur många fall av den antibiotika-resistenta bakterien VRE som har konstaterats de senaste två veckorna är något oklart. Två fall den senaste veckan och fyra fall veckan dessförinnan, tror divisionschefen Maria Söderkvist att det handlar om.

– Vi har två inneliggande just nu. De är sedan tidigare känt smittade, inte nyinsjuknade. Eller vi hade det för två timmar sedan, det kan ju ha ändrats nu, säger Söderkvist.

I början av april hade 43 fall av VRE konstaterats. Med de senaste fallen är landstinget uppe i 50 fall. Smittskyddsläkaren Helena Hervius Askling ser dock positivt på situationen:

– VRE är svår att bli av med när det har fått fäste. Det ser bättre ut än man trodde att det skulle göra nu, säger hon.

[fakta nr="1"]

På lasarettet anser divisionschefen medicinsk service, Maria Söderkvist, att situationen är hanterbar.

– Jag skulle säga att vi har läget under kontroll. Vi förväntar oss fortfarande att det kan dyka upp fler patienter som är bärare, men vi ser ändå att antalet successivt har minskat, säger hon.

50 medarbetare på Nyköpings lasarett har fått extra stor utbildning i rutiner kring hygien inför sommaren. De förstärkta insatserna kring hygien och städning, som satts i gång sedan tidigare, bibehålls. När det gäller överbeläggningar finns en rekommendation att undvika det ur vårdhygieniskt perspektiv. Det förklarar smittskyddsläkaren Helena Hervius Askling:

– All typ av överbeläggning ökar risken för smittspridning, det förstår nog de flesta. Det är svårare för personalen att följa rutiner som finns för att förebygga smitta när man har överbeläggningar.

Samtidigt finns det andra aspekter:

– Ibland måste man ha överbeläggningar av medicinska skäl. Om en patient är svårt sjuk måste vi ta emot den. Det blir en orimlighet att stoppa vissa former av vård.

[fakta nr="2"]

Vid vissa smittor måste man stoppa överbeläggningar. Enligt Hervius Askling är det inte aktuellt i Nyköping just nu.

Hon förklarar vidare:

– I den bästa av världar skulle man ha tillräckligt med vårdplatser och personal och möjlighet att vårda alla patienter som behöver det.

Maria Söderkvist förklarar att smittade patienter kan vårdas i egna rum, där man kan sköta den "basala hygienen", på avdelningar som har överbeläggningar.

– Det handlar mer om vilken kontroll vi har på smittolägen. Vi har dragit i handbromsen för överbeläggningar när vi har flera fall där vi inte vet hur smittan har överförts.